Image
Top
Navigation

FAQ

Tu znajdziecie odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane. W razie braku informacji, piszcie na naszego maila info@lapptechnik.pl

Elektrotechnika, normy, wymagania techniczne
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL
Znakowanie CE wynika z Dyrektywy Niskonapięciowej Parlamentu Europejskiego 2006/95/WE i dotyczy kabli i przewodów zaprojektowanych dla napięć od 50V do 1000V AC (prąd zmienny) lub 75V do 1500V DC (prąd stały). W przypadku Lapp Kabel odnosi się do przewodów o napięciu pracy U0/U 100/100V, 300/500V, 450/750V i 600/1000V.
Przewody do transmisji danych (<50V), jak również przewody zasilające powyżej 1000 V (np. 1,8/3kV) nie podlegają Dyrektywie Niskonapięciowej, a zatem nie mogą posiadać znaku CE.

Normy serii PN-EN 60332 opisują metody testowania przewodów na działanie ognia.

W praktyce, przy opisie zachowania przewodów w trakcie pożaru, podaje się którą z norm spełnia (czasami podawanych jest kilka norm), np.

 • PN-EN 60332-1-2 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych — Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia — Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW. Test odbywa się na pojedynczym przewodzie, ekspozycja na ogień to kilkadziesiąt sekund.
 • PN-EN 60332-2-2 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych — Część 2-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia — Metoda z użyciem płomienia dyfuzyjnego. Test podobny do poprzedniego, ale dla cienkich przewodów (poniżej 0,5mm2)
 • PN-EN 60332-3-x Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych — Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Test odbywa się na pionowej wiązce przewodów (drabince), ekspozycja na ogień to kilkadziesiąt minut. W zależności od wielkości zniszczenia wiązki przez ogień, poszczególne części normy wprowadzają kategorię palności (od najlepszej):
  • PN-EN 60332-3-21 – Kategoria A F/R
  • PN-EN 60332-3-22 – Kategoria A
  • PN-EN 60332-3-23 – Kategoria B
  • PN-EN 60332-3-24 – Kategoria C
  • PN-EN 60332-3-25 – Kategoria D
 • PN-EN 50200 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Norma opisująca metodę badania przewodów, które przez określony czas działania ognia (15, 30, 60, … minut) zapewniają ciągłość obwodu elektrycznego. Przewody te są wykorzystywane w obwodach awaryjnych do sygnalizowania alarmu, oświetlenia i łączności.
 • PN-EN 60754-1 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów — Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów. Badanie zawartości w gazach spalania związków halogenowodorów (z wyjątkiem fluorowodoru => IEC 60684-2) pozwala na ogólną ocenę toksyczności takich gazów dla człowieka i zwierząt. Norma stosowana do przewodów bezhalogenowych.
 • PN-EN 60754-2 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów — Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności. Badaniu podlega wodny roztwór gazów powstałych w wyniku spalania. Określenie poziomu kwasowości pozwala na określenie wpływu gazów na niebezpieczeństwo korozji elementów metalowych znajdujących się w pobliżu palącego się przewodu (koryta kablowe, konstrukcje, elementy elektroniki). Określenie konduktywności (przewodnictwa) pozwoli oszacować niebezpieczeństwo przebicia elektrycznego. Norma stosowana do przewodów bezhalogenowych.
 • PN-EN 61034-2 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach — Część 2: Metoda badania i wymagania. Gęstość dymów (przejrzystość powietrza) ma kluczowe znaczenie w przypadku prowadzenia akcji ewakuacyjnej w trakcie pożaru. Norma stosowana do przewodów bezhalogenowych.

Norma UL 94 określa poziom bezpieczeństwa ogniowego (palność) tworzyw sztucznych. Rozróżnia się kilka poziomów bezpieczeństwa (od najsłabszego – duża palność):

 • UL 94 HB – próbka palna, podtrzymująca palenie,
 • UL 94 V-2 – próbka gaśnie w ciągu 30 sekund, ale kapią z niej palące się krople materiału,
 • UL 94 V-1 – próbka gaśnie w ciągu 30 sekund, kapiące z niej krople materiału nie palą się,
 • UL 94 V-0 – próbka gaśnie w ciągu 10 sekund, kapiące z niej krople materiału nie palą się.

W przypadku produktów Lapp Kabel ta klasyfikacja odnosi się do dławnic i peszli. Do określania palności przewodów odnoszą się normy PN-EN 60332-x-x.

Najczęstszym przypadkiem, kiedy produkt (przewód, osprzęt) musi mieć aprobaty amerykańskie jest produkcja przez klienta urządzeń na rynek amerykański. Wówczas zachodzi potrzeba certyfikacji wg. UL całego urządzenia, co jest znacznie prostsze i tańsze, kiedy wszystkie komponenty użyte go jego budowy posiadają aprobaty UL. Lapp Kabel produkuje wiele przewodów i osprzętu z aprobatą i pod stałym nadzorem UL, szczegóły zawiera Tabela T29.

Potwierdzeniem, jaki rodzaj aprobaty UL posiada dany produkt jest sprawdzenie podanego w dokumentacji technicznej numeru „E-number” w wyszukiwarce aprobat na stronie internetowej ul.com. Pod każdym „E-number” kryje się konkretna aprobata UL opisująca np. budowę przewodu, dopuszczalne warunki pracy, obszary zastosowań. Jeden produkt może posiadać kilka numerów „E-number”. W tej samej wyszukiwarce można sprawdzić także, jakie aprobaty UL posiada dany producent, wystarczy wpisać jego nazwę w górnym polu wyszukiwarki.

1

Aprobaty UL można podzielić na dwa rodzaje:

 • „pełny” UL
  2

Jednoznacznie określa aprobatę na dany produkt. Dla przewodu będzie to zazwyczaj konkretny typ – UL Type, np. TC (Tray Cable – przewody do układania w korytach kablowych). Proszę sprawdzić na stronie ul.com numer E155920 jako przykładowy UL Type MTW (Machine-Tool Wire).

 • UL Recognized
  3

Aprobata z pewnymi ograniczeniami co do zastosowania produktu. Dla przewodu będzie to najczęściej styl (budowa) AWM Style, np. UL AWM Style 1015. Lista styli zarejestrowanych przez Lapp Kabel znajduje się pod numerem E63634.

Ważność danej certyfikacji UL dodatkowo w Kanadzie oznacza litera „C” po lewej stronie znaku, w Stanach Zjednoczonych – „US” po prawej. Brak liter oznacza domyślnie certyfikację tylko w Stanach Zjednoczonych.

4

Dodatkowo funkcjonuje kanadyjski standard certyfikacji – CSA – rządzący się swoimi zasadami, ale idea oznaczania jest podobna, tyle że domyślnie jest to certyfikacja tylko na Kanadę.

5

Tak podaje się napięcie nominalne dla napięcia zmiennego (AC), trójfazowego.

 • U0 to napięcie fazowe – między dowolną fazą, a „zerem” (ziemią).
 • U to napięcie międzyfazowe – między dwoma dowolnymi fazami.

W Polsce standardem w sieci niskiego napięcia jest napięcie trójfazowe (prąd trójfazowy) o wartościach napięcia =230/400V. 230V to po prostu napięcie w gniazdku domowym, między dwoma stykami gniazdka. 400V to napięcie trójfazowe, do którego najczęściej przyłączana jest kuchenka elektryczna.

Przelicznik jest prosty – 1,5 razy. Czyli mamy następujące porównanie:

AC                                       DC

U0/U 300/500V x 1,5 = U0/U 450/750V

U0/U 450/750V x 1,5 = U0/U 675/1125V

U0/U 600/1000V x 1,5 = U0/U 900/1500V

Przy czym dla napięcia stałego (DC) U0 rozumiemy jako wartość potencjału do ziemi a U jako napięcia między biegunami „+” i „–”.

 

 

1. Przewody sterownicze i zasilające ÖLFLEX®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL

ÖLFLEX® to zastrzeżona marka przewodów produkcji Lapp Kabel. Tradycja marki sięga lat 50-tych XX wieku, kiedy to Oskar Lapp wprowadził do przemysłowej produkcji pierwszy wielożyłowy, olejoodporny przewód elektryczny. Nazwa ÖLFLEX® wzięła się z połączenia słów ÖL – olej / olejoodporny i FLEX – giętki, co oddaje główne cechy tych przewodów. W tej grupie znajdują się przewody zasilające do 1kV i sterownicze. Obecnie jest to najszersza grupa przewodów w katalogu LappKabel, obejmująca różne rodzaje izolacji żył i płaszcza, wersje ekranowane, do pracy w ciągłym ruchu zginającym i skręcającym, do różnych zakresów temperatur.

To prawda, najczęściej ekranuje się przewody pomiarowe, transmisyjne. Ma to na celu ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi słabych sygnałów (analogowych lub cyfrowych) transmitowanych takim przewodem. Ekranowanie przewodów zasilających to stosunkowo nowe zagadnienie, które wiąże się z coraz popularniejszym stosowaniem falowników. Falownik (przetwornik częstotliwości) to urządzenie służące do sterowania prędkością obrotową silnika elektrycznego. Sterowanie to opiera się na zmianie częstotliwości prądu zasilającego silnik – dla 50Hz silnik kręci się ze swoją prędkością nominalną, dla częstotliwości mniejszej – proporcjonalnie wolniej, aż do zatrzymania i zmiany kierunku obrotu. Zmiana częstotliwości zasilania silnika powoduje generowanie silnych fal elektromagnetycznych przez przewód położony między falownikiem a silnikiem. Fale te mogą zakłócić pracę innych urządzeń / przewodów znajdujących się w pobliżu trasy takiego przewodu. Ekranując przewód zasilający falownik – silnik, skutecznie zmniejszamy emisję fal zakłócających. No i najważniejsze – taki ekran, aby był skuteczny, musi być uziemiony.

Najczęściej mamy do czynienia z ekranami wykonanymi z miedzi lub z aluminium. Ekrany miedziane produkuje się w formie plecionki lub owijki, z cienkich drucików. Daje to giętkość całej konstrukcji przewodu. W celu ochrony ekranu miedzianego przed utlenianiem, druciki dodatkowo się cynuje. Ekran aluminiowy ma postać cienkiej folii aluminiowej na laminacie. Główne różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami ekranów:

 • Ekran miedziany z plecionki jest giętki, umożliwia konstruowanie przewodów pracujących nawet w ciągłym ruchu zginającym
 • Ekran miedziany z owijki nadaje się do produkcji przewodów mających podlegać skręcaniu wzdłuż własnej osi, np. na ramionach robotów.
 • Ekrany z folii aluminiowej tłumią wyższe częstotliwości niż ekrany miedziane, dlatego stosuje się je zazwyczaj w przewodach transmisyjnych, a miedziane w zasilających i sterowniczych.

6

Pytanie należy doprecyzować. Przewody są układane w ziemi zasadniczo na dwa sposoby:

 • w specjalnej rurze instalacyjnej, przeznaczonej do układania w ziemi
 • bezpośrednio w gruncie, w wykopie

W rurze instalacyjnej można układać przewody, których izolacja zewnętrzna jest odporna na hydrolizę. To duża grupa przewodów.

Bezpośrednio w wykopie, jedynie przewody, których izolacja zewnętrzna, poza odpornością na hydrolizę, ma grubość minimum 1,8mm. Dzięki temu przewód będzie odporny na uszkodzenia mechaniczne pochodzące od znajdujących się w gruncie kamieni, gruzu czy innych twardych lub ostrych przedmiotów. Niezależnie od tej wzmocnionej izolacji, zaleca się, aby przewody układać w wykopach wypełnionych na dnie piaskiem i przysypywać także najpierw warstwą piasku.

Przykłady przewodów do bezpośredniego zakopania w ziemi:

7

 

2. Przewody niskonapięciowe UNITRONIC®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL

UNITRONIC® to zastrzeżona marka przewodów produkcji Lapp Kabel. Kryją się pod nią niskoprądowe przewody elektryczne do pomiarów i transmisji danych. Grupa UNITRONIC® obejmuje także przewody do sieci przemysłowych typu BUS.

Faktycznie, ponieważ w przekrojach od 0,5mm2 do 1,5mm2 obie grupy przewodów się pokrywają, czasami trudno zdecydować, który przewód będzie lepszym rozwiązaniem. Warunki stosowania przewodów ÖLFLEX® lub UNITRONIC® możemy podzielić na bezwzględne i względne.

Warunki bezwzględne:

 • Napięcie w instalacji. Kiedy przekracza 50V AC (prąd zmienny) lub 75V DC (prąd stały) to, zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową, należy stosować przewody ze znakiem CE, a więc grupę ÖLFLEX®.
 • Konkretny protokół transmisji danych. Systemy BUS, np. Profibus albo CAN wymagają specjalnych, dobranych pod kątem parametrów transmisji, przewodów. Wówczas, aby system działał poprawnie, musimy wybrać przewód UNITRONIC® i to na dodatek zgodnie z „okablowywanym” standardem.
 • Żyła żółto-zielona. Jeżeli musimy mieć przewód z żyłą żółto-zieloną, należy szukać wśród marki ÖLFLEX®. Przewody UNITRONIC®, z wyjątkiem przewodu UNITRONIC® 100, nie posiadają żyły żółto-zielonej.
 • Żyły parowane. Tylko w grupie UNITRONIC® znajdziemy przewody o żyłach skręconych w pary lub ekranowanych parami. Takie przewody mają w nazwie człon TP (Twisted Pairs).

Warunki względne

 • Kolorystyka żył. W zależności od oczekiwanej kolorystyki żył, możemy wybrać grupę UNITRONIC® o kolorystyce żył zgodnie z DIN47100 lub ÖLFLEX® z kolorystyką charakterystyczną dla przewodów zasilających. W grupie ÖLFLEX® występują też powszechnie przewody z żyłami numerowanymi.
 • Odporność chemiczna i mechaniczna. Z racji wyższego napięcia nominalnego, przewody ÖLFLEX® posiadają grubsze izolacje płaszcza. Przekłada się to bezpośrednio na ich większą odporność mechaniczną i chemiczną. Dlatego też do podłączania wyłączników krańcowych zwanych potocznie „krańcówkami”, które są zamontowane w bezpośredniej bliskości poruszających się części maszyn, stosuje się właśnie przewody ÖLFLEX®.

Przewodami UNITRONIC® można przesyłać zarówno sygnały analogowe jak i cyfrowe. Wśród sygnałów analogowych zazwyczaj jest to tak zwany standardowy prądowy sygnał proporcjonalny 4-20mA stosowany na wyjściu różnego rodzaju przetworników. Sygnały cyfrowe to wszelkie sygnały równoległe (wymagające wielu żył) jak i sygnały szeregowe np. bazujące na RS-485. Rodzaje obsługiwanych sieci BUS zawiera FAQ 2.4.

Tak, możemy zaproponować przewody do standardów BUS:

Do większości powyższych systemów dostępne są przewody w wersji do ułożenia na stałe i do ruchu. Do najpopularniejszych systemów, także wersje do układania na zewnątrz, bezhalogenowe itp.

Szukasz standardu Profinet? Patrz grupa ETHERLINE®

 

3. Przewody do Ethernetu Przemysłowego ETHERLINE®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL

ETHERLINE® to zastrzeżona marka przewodów produkcji Lapp Kabel, stworzona specjalnie do obsługi instalacji Ethernetu Przemysłowego (Industrial Ethernet). Są to przewody do transmisji danych w sieciach Ethernet kategorii 5. / 6 / 7, ale, w odróżnieniu od tradycyjnych przewodów LAN, odporne na trudne środowisko hali fabrycznej.

Od strony transmisji danych miało nie być różnic – taka była główna idea tworzenia IE, aby był w jak najprostszy sposób zintegrowany z sieciami LAN. W miarę rozwijania się Ethernetu Przemysłowego wydzieliło się jednak kilka podstandardów różniących się między sobą: Profinet, EtherCAT, Ethernet-IP, Modbus/TCP i inne. Od strony osprzętu, a w szczególności okablowania, różnice są większe i wynikają przede wszystkim z różnic w środowisku pracy. Sieci LAN pracują w budynkach biurowych, w których nie występują zagrożenia chemiczne, mechaniczne czy nagłe wahania temperatury – jak na hali produkcyjnej. Pracujące w bezpośredniej bliskości linii produkcyjnych przewody i osprzęt, muszą być odporne na warunki panujące na danej linii. Oznacza to, iż są produkowane z podobnych, wysokiej klasy materiałów, jak wszelkie inne urządzenia przemysłowe.

Jak przy wszelkich rozbudowach instalacji elektrycznej, zawsze zalecamy zlecenie projektu uprawnionej osobie. Poniższe wskazówki będą pomocne przy wyborze okablowania:

 • Zacznij od określenia, jaki rodzaj Ethernetu Przemysłowego posiadasz. Najpopularniejszy w Europie jest Profinet, ale nie musi tak być.
 • Sprawdź prędkość transmisji / kategorię sieci – możesz wybierać spośród okablowania kategorii 5e, 6 lub 7.
 • Dla kategorii 5e upewnij się, czy potrzebujesz przewodu o 2 czy 4 parach.
 • Wreszcie określ, czy przewód będzie układany na stałe, czy będzie w trakcie pracy zginany. Przewody do ruchu mają oznaczenie ETHERLINE® FD
 • Teraz można przejść do wyboru rodzaju izolacji zewnętrznej na przewodzie ETHERLINE®. Zazwyczaj do wyboru jest izolacja PVC, poliuretanowa (PUR) i bezhalogenowa (H). Każda z nich ma specyficzną odporność chemiczną, dlatego warto wiedzieć, z jakie środki chemiczne mogą mieć kontakt z przewodem.
 • Pomocne mogą być słowa-klucze w nazwie przewodu, np. OUTDOOR, HEAT, FIRE, MARINE, które sugerują obszary zastosowania.

Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki przewodów na naszej stronie internetowej.

 

4. Światłowody HITRONIC®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL

A właściwie rodzaje włókien światłowodowych. Podstawowe typy włókien światłowodowych:

 • GOF – Glass Optical Fiber – światłowody szklane,
  • Średnica rdzenia/włókna 9/125 µm (jednomodowe)
  • 50/125 i 62,5/125 µm (wielodomowe)
 • PCF – Plastic Clad Fiber – (czasami HCS i PCS) – światłowody o szklanym rdzeniu i okładzinie z tworzywa, wielodomowe, 200/230 µm i 400/430 µm
 • POF – Plastic Optical Fiber – światłowody w całości z tworzywa, wielomodowe, 980/1000 µm

 

5. Złącza przemysłowe EPIC®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL
Rodzina złączy EPIC® składa się z kilku grup złączy, różniących się parametrami elektrycznymi (napięcie pracy, obciążalność), liczbą styków (od 1 do 214), czy kształtem (okrągłe i prostokątne). Z tych właściwości wynika wprost ich przeznaczenie, dlatego możemy je podzielić na:

W każdej grupie znajduje się szeroki wybór złączy.

Dobór złącza to proces dość skomplikowany, należy uwzględnić sporo parametrów, z których najważniejsze to:

 • Napięcie pracy i obciążenie
 • Liczba obwodów / styków
 • Sposób podłączania żył do styków (zacisk śrubowy, automatyczny, lutowany)
 • Sposób montażu (na obudowie, na przewodzie, na silniku)
 • Oczekiwana szczelność złącza
 • Konieczność podłączenia ekranu przewodu
 • Średnica przewodu

Liczba parametrów i kombinacji części składowych sugeruje, aby złącza dobierała osoba z doświadczeniem w takim działaniu.

Na pewno pomocny będzie konfigurator złączy oraz nasz film instruktażowy. Zachęcamy także do kontaktu ze specjalistami Lapp Kabel, którzy dobiorą złącze do Państwa potrzeb.

Połączenie zaciskane to najlepszy sposób podłączania żyły do styku. Odporny na drgania, o niskiej rezystancji, wymaga mało przestrzeni. Powyższe zalety takiego połączenia są możliwe jedynie przy prawidłowym zaciśnięciu. Rekomendujemy stosowanie narzędzi Lapp Kabel, odpowiednio dobranych do rodzaju styku i przekroju żyły.
Stosowanie zwykłych prasek może doprowadzić do uszkodzenia styku, np. poprzez zgniecenie specjalnych, elastycznych skrzydełek blokujących styk we wkładzie, czego efektem będzie wypadanie styku ze złącza.
Dyrektywa Niskonapięciowa dotyczy „urządzeń elektrycznych” na napięcie pomiędzy 50V – 1000V AC lub 75V – 1500V DC. Dla takich produktów oznaczenie CE jest obowiązkowe.
Złącza elektryczne, wg określeń Dyrektywy, są „podstawowymi komponentami” i dlatego zostały wyłączone z zakresu obowiązywania Dyrektywy (sekcja 9, przypis 11).
Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo. Złącza elektryczne EPIC® są dostarczane niekompletne, w częściach. Wymagany poziom bezpieczeństwa jest osiągany dopiero po kompletnym montażu. Dlatego oznaczanie np. wkładów znakiem CE wprowadzałoby użytkownika w błąd, sugerując, że jest to kompletne, bezpiecznie urządzenie.

Ten podstawowy sposób podłączania żył do styków wybierany jest przede wszystkim ze względu na łatwość montażu i serwisowania. Nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia, wystarczy wkrętak, który elektryk zawsze ma przy sobie.
Maksymalne momenty dokręcania dla poszczególnych typów zacisków prezentuje tabela (za DIN EN 60999).

 

Rodzaj gwintu śruby M3 M4 M5 M6
Moment dokręcania [Nm] 0,5 1,2 2,0 2,5
Zacisk styku, wkłady H-A, H-BE, H-BVE O
Zacisk styku, wkłady H-BS O
Zacisk PE, wkłady H-A, H-BE, H-BVE O
Zacisk PE, wkłady H-BS O
Zacisk styku wysokoprądowego, wkłady modułowe O
Śruba mocująca wkłady (ramki modułowe) do obudowy O

—-

Główną zaletą tych styków jest prosty i szybki montaż / demontaż. Wystarczy przy pomocy wkrętaka płaskiego odchylić sprężynę, włożyć żyłę i wyciągnąć wkrętak.
Metodę badania odporności na wodę morską zawiera norma DIN 60068-2-52. Proces badania polega na naprzemiennych fazach – „mokrej” i „suchej” symulującej warunki panujące w instalacjach morskich.
System złączy EPIC® ULTRA został przebadany zgodnie z DIN 60068-2-52, poziom 2, co oznacza test trwający 72 godziny.
Warto jednak podkreślić, że korozja jest skomplikowanym procesem chemicznym, zależnym od wielu czynników, dlatego nie należy bezpośrednio łączyć wyników testów z rzeczywistą wytrzymałością produktów na instalacji. Testy pozwalają jedynie wstępnie określić przydatność produktów w warunkach morskich.
Styk uziemiający oznaczony jest literami PE lub znakiem
Metalowe części złącza (obudowa) są połączone ze stykiem PE, co oznacza ich skuteczne uziemienie w przypadku wystąpienia przebicia (uszkodzenia izolacji żył lub złącza). Podczas podłączania złącza męskiego do żeńskiego, pierwsze łączą się styki PE, a podczas rozłączania – styki PE rozłączają się ostatnie.

Napięcie pracy to wartość napięcia, dla którego złącze zostało zaprojektowane i zgodnie z którym było testowane. Napięcie pracy zależy, między innymi, od następujących parametrów:

 • minimalnej odległości między dwoma elementami przewodzącymi (stykami) mierzonej po powierzchni materiału izolacyjnego,
 • minimalnej przestrzeni powietrznej między dwoma elementami przewodzącymi (stykami),
 • indeksu CTI (Comparative Tracking Index), który zależy od rodzaju zastosowanego materiału izolacyjnego.
 • parametru „stopień zanieczyszczenia” (patrz odpowiedni FAQ)
Ustalona przez producenta maksymalna wartość prądu, który może płynąć ciągle i równocześnie przez wszystkie styki, nie powodując przekroczenia maksymalnej temperatury złącza. Zakłada się, że do styków podłączone są żyły o maksymalnym, dopuszczanym przez styk, przekroju, a temperatura otoczenia wynosi 40°C.

Nie. Złącza EPIC® nie mogą być podłączane ani rozłączane pod obciążeniem (zgodnie z DIN EN 61984).

Liczba operacji załącz/rozłącz jest testowana zgodnie z normą europejską EN 60512. Kompletny wynik to efekt wielu pojedynczych testów, z których najważniejsze to:

 • oględziny – brak zmian, uszkodzeń, które mogłyby uniemożliwić bezpieczne korzystanie ze złącza,
 • rezystancja styku nie może się zmienić o więcej niż 50% wartości początkowej,
 • rezystancja styku nie może przekroczyć wartości 5mOm.

Wartość numeryczna przyporządkowana przewidywanemu zanieczyszczeniu środowiska pracy:

 • stopień zanieczyszczenia 1 – brak zanieczyszczeń, ewentualne suche zanieczyszczenia nieprzewodzące (pomieszczenia klimatyzowane, suche),
 • stopień zanieczyszczenia 2 – występują tylko zanieczyszczenia nieprzewodzące, ale sporadycznie, np. na skutek kondensacji, mogą pojawiać się zanieczyszczenia przewodzące (warsztaty, laboratoria, pomieszczenia medyczne),
 • stopień zanieczyszczenia 3 – powstają zanieczyszczenia przewodzące lub suche zmieniające się w przewodzące (pomieszczenia przemysłowe, nieogrzewane magazyny, kotłownie),
 • stopień zanieczyszczenia 4 – stałe występowanie zanieczyszczeń przewodzących.

Stopień zanieczyszczenia 3 jest typowy dla środowiska przemysłowego, a stopień 2 dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że producent podając stopień zanieczyszczenia określa główny obszar zastosowania swoich produktów, gdyż stopień zanieczyszczenia ma wpływ na jeden z istotniejszych parametrów, jakim jest napięcie pracy.

 

6. Dławnice kablowe SKINTOP® i SKINDICHT®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL
Głównym zadaniem dławnicy kablowej jest uszczelnienie otworu, przez który przewód jest wprowadzany do obudowy. Dławnica uszczelniając przewód jednocześnie go unieruchamia oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem o ostre ścianki obudowy. Specjalne rodzaje dławnic mogą pełnić dodatkowe funkcje, np. uziemiać ekran przewodu lub dodatkowo zabezpieczać przewód przed przełamaniem. Inne typy posiadają solidne obejmy chroniące przewód przed wyrwaniem z obudowy.

Definicja stopni ochrony wg EN 60529 (DIN 0470) i DIN 40050

Stopnie ochrony są podawane jako skrócone oznaczenia, składające się z niezmiennych liter IP i cyfr określających stopień ochrony, np. IP 54, gdzie pierwsza cyfra (5) podaje ochronę przed wnikaniem ciał stałych, a druga cyfra (4) przed wnikaniem wody.

 

Stopnie ochrony względem ciał stałych

Pierwsza cyfra Krotki opis Definicja
0 Brak ochrony
1 Ochrona względem stałych przedmiotów średnica 50 mm i więcej Sonda obiektowa, kula o średnicy 50 mm nie może całkowicie wniknąć.
2 Ochrona względem stałych przedmiotów średnica 12,5 mm i więcej Sonda obiektowa, kula o średnicy 12,5 mm nie może całkowicie wniknąć.
3 Ochrona względem stałych przedmiotów średnica 2,5 mm i więcej Sonda obiektowa, kula o średnicy 2,5 mm nie może w ogóle wniknąć.
4 Ochrona względem stałych przedmiotów średnica 1,0 mm i więcej Sonda obiektowa, kula o średnicy 1,0 mm nie może w ogóle wniknąć.
5 Ochrona przed pyłem Wnikanie pyłu nie jest całkowicie wyeliminowane, ale pył nie może przedostawać się w ilościach, które wpływałyby negatywnie na działanie urządzenia lub bezpieczeństwo.
6 Pyłoszczelność Brak wnikania pyłu

 

Stopnie ochrony przed wodą

Druga cyfra Krotki opis Definicja
0 Brak ochrony
1 Ochrona przed kroplami wody Pionowo spadające krople nie mogą mieć szkodliwego wpływu.
2. Ochrona przed kroplami wody, gdy obudowa jest nachylona pod kątem do 15° Pionowo spadające krople nie mogą mieć szkodliwego wpływu, gdy obudowa jest nachylona pod kątem do 15° w dowolną stronę względem pionu.
3 Ochrona przed rozpyloną wodą Woda rozpylana pod kątem do 60° z obu stron względem pionu nie może mieć szkodliwego wpływu.
4 Ochrona przed wodą rozbryzgową Woda rozbryzgiwana z jednego kierunku na obudowę nie może mieć szkodliwego wpływu.
5 Ochrona przed strumieniem wody Woda skierowana strumieniem z jednego kierunku na obudowę nie może mieć szkodliwego wpływu.
6 Ochrona przed silnym strumieniem wody Woda skierowana silnym strumieniem z jednego kierunku na obudowę nie może mieć szkodliwego wpływu.
7 Ochrona przed wpływem krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Woda nie może przedostać się w ilości mającej szkodliwy wpływ, gdy obudowa jest zanurzona w wodzie pod znormalizowanym ciśnieniem przez znormalizowany czas.
8 Ochrona przed wpływem długotrwałego zanurzenia w wodzie Woda nie może przedostać się w ilości mającej szkodliwy wpływ, gdy obudowa jest zanurzona w wodzie przez długi czas w warunkach uzgodnionych między producentem a użytkownikiem. Warunki te muszą być jednak bardziej wymagające niż w przypadku punktu 7.
9K Czyszczenie wysokociśnieniowe / strumieniem pary Woda skierowana z jednego kierunku pod silnie zwiększonym ciśnieniem na obudowę nie może mieć szkodliwego wpływu.

 

W Polsce najpopularniejsze są 2 rodzaje gwintów:

 • PG (Pg) – stosowany od dziesiątków lat, o typoszeregu PG7 / PG9 / PG11 / PG13,5 / PG16 / PG21 / PG 29 / PG36 / PG42 / PG48. Występuje w starszych urządzeniach i obudowach, ale są producenci używający go także obecnie. Budowę gwintu PG określa norma DIN 40430
 • Metryczny (M) – stosowany w elektryce od marca 2001 roku, występuje zatem w urządzeniach wyprodukowanych po tej dacie. Jest to jeden z kilku gwintów metrycznych, konkretnie zgodny z EN50262 (lub EN60423). Typoszereg to 12×1,5 / 16×1,5 / 20×1,5 / 25×1,5 / 32×1,5 / 40×1,5 / 50×1,5 / 63×1,5 / 75×1,5 / 90×2 / 110×2.

Na urządzeniach importowanych z Ameryki można spotkać gwint calowy (NPT) zgodny z ANSI B1.20.2 z jego charakterystycznymi wielkościami NPT1/4’’ / NPT3/8’’ / NPT1/2’’ itd.

Do rozpatrzenia jest wiele parametrów, z których podstawowe to średnica dławionego przewodu w korelacji z zakresem dławienia dławnicy i rozmiarem gwintu montażowego. Do otworów bez gwintu będziemy potrzebowali jeszcze przeciwnakrętki. Dodatkową kwestią jest temperatura pracy, odporność na promieniowanie UV czy związki chemiczne – to determinuje nam materiał, z którego będzie wykonana dławnica. Osobną kwestią jest posiadanie przez dławnicę certyfikatów do montażu np. w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) lub w instalacjach morskich (certyfikat DNV).

Proponujemy skorzystanie z narzędzia, jakim jest konfigurator dławnic na naszej stronie internetowej www.lapptechnik.pl

Oczywiście zapraszamy także do obejrzenia filmów dotyczących dławnic kablowych w zakładce Filmy.

Nakrętki nie są standardowym wyposażeniem dławnic, należy je dobrać i zamówić oddzielnie według wytycznych zawartych w katalogu. Podstawowe typy nakrętek, to metryczne metalowe i z tworzywa oraz metalowe z gwintem PG i plastikowe z gwintem PG. Do montażu dławnic można także stosować całą gamę redukcji czy przejściówek SKINDICHT®.

Modele CAD do produktów Lapp Kabel są dostępne przez portal CADENAS. Rysunki można zaimportować bezpośrednio do oprogramowania CAD lub zapisać na dysku.

Biblioteka CAD 3D zawiera następując grupy produktów Lapp Kabel:

 • SKINTOP® – standardowe dławnice kablowe z tworzywa i metalu wraz z akcesoriami
 • SKINDICHT® – dławnice kablowe do specjalnych zastosowań wraz z akcesoriami
 • SILVYN® – system węży osłonowych wraz ze złączkami i akcesoriami
 • EPIC® – złącza przemysłowe prostokątne i okrągłe wraz z akcesoriami

Poruszanie się po serwisie jest intuicyjne, produkty można wyszukiwać na kilka sposobów (drzewo katalogu, wyszukiwarka tekstowa, wyszukiwanie po numerze katalogowym).

Aby pobrać model CAD, należy dokonać rejestracji w serwisie.

Podstawowym źródłem informacji są karty katalogowe produktów. Zawierają dane dotyczące rozmiarów gwintów, zakresów dławienia, czy temperatur pracy. Informacje ogólne dotyczące dławnic (rozmiary otworów montażowych, momenty dokręcania) znajdują się w tabelach T21 i T22 na końcu katalogu drukowanego.

Wszystkie dane są dostępne także na stronach produktowych www.lappkabel.pl

 

7. Węże osłonowe – peszle – SILVYN®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL
Głównym zadaniem węży osłonowych jest ochrona przewodów elektrycznych przed zagrożeniami zewnętrznymi: uszkodzeniami mechanicznymi, agresywną chemią, wysoką temperaturą, czy promieniowaniem UV. Dodatkowo peszle porządkują obwody elektryczne, grupują wiązki żył a także podnoszą estetykę całej instalacji.

Kwestia podstawowa, to średnica wewnętrzna węża – musi być minimum 20% większa niż średnica przewodów (wiązki przewodów), którą zamierzamy tym peszlem chronić. Przy założeniu, że wąż będzie się przemieszczał, np. łącząc ruchome części maszyn, wówczas zapas przestrzeni wewnątrz powinien wynosić około 50%. Z rozmiarów węża wynika rozmiar złączki – zazwyczaj są do wyboru złączki z gwintem montażowym PG lub metrycznym (M).

Osobną kwestią jest to, przed jakim rodzajem zagrożeń peszel ma chronić przewody. Jeżeli są to zagrożenia mechaniczne, wybierajmy spośród peszli metalowych np. SILVYN® LCC-2 lub SILVYN® EDU-AS. Dla zagrożeń chemicznych lepiej sprawdzą się peszle z tworzywa, takie jak SILVYN® RILL. Do wyboru jest blisko 40 typów węży, a pomocna w wyborze będzie na pewno tabela zbiorcza porównująca ich główne parametry.

Nie. Złączki są zaprojektowane do konkretnego typu węża i ich dowolne zamienianie nie jest możliwe. Zdarza się jednak, że jedna złączka pasuje do kilku rodzajów węży z danej grupy, gdyż mają one taką samą budowę. Wówczas będzie to zaznaczone w katalogu w czytelny sposób.

Nakrętki nie są standardowym wyposażeniem złączek, należy je dobrać i zamówić oddzielnie. Są to te same nakrętki, które polecamy do naszych dławnic, dlatego należy ich szukać w tej części katalogu. Podstawowe typy nakrętek, to metryczne metalowe i z tworzywa oraz metalowe z gwintem PG i plastikowe z gwintem PG. Do montażu peszli można także stosować całą gamę redukcji czy przejściówek SKINDICHT®.

Tak. Do montażu w strefach Ex nadają się węże w pełni metalowe, gdyż nie występuje przy nich problem elektrostatyki i gromadzenia się ładunków na powierzchniach tworzyw sztucznych. Węże metalowe muszą być koniecznie uziemione. Jeżeli chcemy podłączyć wąż bezpośrednio do puszki Ex, należy zastosować certyfikowane złączki Ex przeznaczone do konkretnej kategorii urządzeń Ex.

Nie polecamy takiego rozwiązania, gdyż nie gwarantuje ono solidnego zamocowania węża. Szczelność takiego połączenia także jest trudna do zweryfikowania. Dławnice SKINTOP® zostały zaprojektowane do dławienia przewodów elektrycznych, o budowie pełnej, a nie peszli, które są puste w środku. Dlatego do montażu węży SILVYN® polecamy stosowanie odpowiednich złączek.

Tak, ale nie wszystkie. Węże z tworzywa, które są odporne na promieniowanie UV mogą być montowane na zewnątrz pomieszczeń. Zwyczajowo są to węże w kolorze czarnym, ale nie tylko – proszę zwracać uwagę na opisy katalogowe. W przypadku węży metalowych istotna jest kwestia korozji, należy je stosować świadomie. Dlatego w przypadku konieczności użycia węża stalowego na zewnątrz obiektów warto wziąć pod uwagę węże ze stali nierdzewnej.

Tak, przy czym istotne jest dokładne określenie, jak wysoka temperatura będzie występowała w pobliżu węża. Dla węży z PVC granicą jest około +80°C, dla węży poliamidowych około +120°C. Węże metalowe to wartości od 220°C do 600°C. Specyficznym jest wąż na bazie włókna szklanego – SILVYN® HIPROJACKET, który wytrzymuje chwilowo nawet 1640°C.

Należy jednak pamiętać, że wąż chroni przewody przed nagłymi i krótkotrwałymi zmianami temperatury – uderzeniem ciepłego powietrza z otwartego pieca czy chlapnięciem ciekłego metalu. Nie ma możliwości aktywnego chłodzenia przewodów, a jedynie izoluje i szybko odprowadza ciepło.

Tak, kilka typów posiada takie aprobaty, jest to zaznaczone w katalogu. Certyfikaty UL można sprawdzać na stronie www.UL.com. Numer pliku UL – tak zwany „E-number” – dla węży SILVYN® to E308201.

 

8. System oznaczeń FLEXIMARK®
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL

 

9. Akcesoria montażowe, narzędzia.
– jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi – wyślij swoje pytanie na mail: info@lapptechnik.pl. Dla autorów opublikowanych pytań przewidujemy upominki od firmy LAPP KABEL